Provozovatel webu: MD service s.r.o.

 • Ulice: Podnikatelská 558Městská část: Praha 9 – Běchovice
 • Město: Hlavní město Praha
 • PSČ: 190 11

Identifikační číslo

 • IČ: 28258533

Telefon a email - GDPR kontakt

 • +420 608 770 660
 • info@md-service.cz

Čas vypršení pro požadované soubory cookies je 365 dní. Datum poslední aktualizace: 10.07. 2018. Datum účinnosti: 25. Května 2018.      

Ubytovna-praha-9.cz web a Ubytovna Praha 9 (“my”, “náš” nebo MD service s.r.o. ) provozuje webovou stránku ubytovna-praha-9.cz ,  (dále jen “služba”).   Tato stránka vás informuje o našich zásadách týkajících se shromažďování, používání a zpřístupňování osobních údajů, když používáte naše služby, a volby, které k těmto údajům přidružujete. Tato ochrana osobních údajů pro náš web je provozována firmou MD service s.r.o. Vaše data používáme k poskytování a vylepšení Služby. Používáním Služby souhlasíte s shromažďováním a používáním informací v souladu s těmito zásadami.   

 Definice – Osobní data ( údaje )  Osobní údaje jsou údaje o živé osobě, které lze identifikovat z těchto údajů (nebo z těchto a dalších informací, které budeme mít nebo pravděpodobně dostaneme k dispozici). 

 Druh osobních informací, které shromažďujeme. Shromažďujeme určité osobní informace o návštěvnících a uživatelích našich webů. Mezi nejběžnější typy informací, které shromažďujeme, patří například: uživatelská jména, e-mailové adresy, a další kontaktní údaje, dotazy na rezervace, ceny a termíny. Připomínky k obsah, který nám nasměrujete k z našich webových stránek a data analýzy webu.              

Jak shromažďujeme osobní údaje. Osobní údaje shromažďujeme přímo, když nám je poskytnete, a to prostřednictvím služby spojené s webovými stránkami. 

Vaše osobní údaje shromažďujeme,  v případě že, vyplníte formulář nebo nám zašlete nějakou elektronickou komunikaci.   

Osobní informace, které o vás shromažďujeme od ostatních. Žádné informace neshromažďujeme. 

Jak používáme osobní informace. Vaše osobní údaje použijeme: 

Splnit smlouvu nebo objednávku (rezervace ubytování) a podniknout kroky s tímto spojené. Se smlouvou, objednávkou: zejména usnadnit komunikaci, které se uskutečňují prostřednictvím webových stránek, a elektronických formulářů.

Pokud je to nezbytné pro účely, které jsou v našich, nebo třetích stranách oprávněnými zájmy. Tyto zájmy zahrnují:

 • provozování webových stránek,
 • poskytování ubytovacích služeb popsaných na webových stránkách,
 • ověření vaší totožnosti při přihlašování k některému z našich webů, (zatím není umožněno o změně budete informováni)
 • reagovat na podporu a napomáhat při řešení případných sporů,
 • aktualizace vašich provozních zpráv a informací o našich webových stránkách a službách, např. s upozorněním na změny na našich webových stránkách, narušení webových stránek, nebo aktualizace zabezpečení,
 • provádění technické analýzy s cílem zjistit, jak zlepšit stránky a služby, které poskytujeme,
 • sledovat činnost na webových stránkách, např. určit potenciální podvodné aktivity a zajistit shodu s uživatelskými podmínkami, které se vztahují na tyto stránky,
 • řízení vztahů s Vámi, např. odpovědí na Vaše připomínky či dotazy, které nám byly zaslány na webových stránkách.
 • zlepšování našich produktů a služeb.
 • poskytování obecných administrativních a výkonových funkcí a činností,
 • zpracování žádosti o zaměstnání společnosti MD service s.r.o.

 

Kde nám udělíte souhlas:

 • poskytování informací o ubytovacích službách, (elektronický formulář),
 • přizpůsobení našich služeb a webových stránek, která se objevuje na webu, kde se jedná o použití souborů cookies, nebo podobných technologií, s cílem poskytnout osobnější zkušenosti.
 • Pro účely, které jsou vyžadovány zákonem.
 • Za účelem odpovědi na žádosti soudu nebo orgánů činných v trestním řízení, které provádějí šetření.

Když zveřejňujeme vaše osobní údaje

Osobní informace zveřejníme těmto příjemcům:

 • naši profesionální poradci (právníci, účetní, finanční poradci atd.), které se nacházejí v české republice,
 • regulačních orgánů a vládních orgánů v souvislosti s našimi postupy a povinnostmi dodržování předpisů,
 • třetí strana reagovala na žádosti týkající se trestního vyšetřování nebo údajné nebo podezřelé protiprávní činnosti,
 • třetí stranou, abychom prosadili nebo hájili naše práva, nebo aby se zabývali finančními nebo reputačními riziky,
 • držitele práv v souvislosti s tvrzením o porušení práva duševního vlastnictví nebo jakýmkoli jiným porušením, a
 • jiným příjemcům, u kterých jsme podle zákona oprávněni, nebo zákonem požadovaní.

 Kde převádíme, a nebo uložíme vaše osobní údaje

Máme sídlo v České Republice, takže vaše data budou zpracovávána v České Republice.

Jak udržujeme vaše osobní informace v bezpečí

Osobní údaje uchováváme na zabezpečených serverech, které spravujeme u nás, a u našich poskytovatelů služeb, a příležitostně v tištěných souborech, které jsou uloženy na bezpečném místě v České Republice. Osobní údaje, které ukládáme nebo vysíláme, jsou chráněny bezpečnostními a přístupovými kontrolami, včetně ověřování pomocí uživatelského jména a hesla, ověřování a případně šifrování dat.

Jak máte přístup k vašim osobním informacím

Máte právo podat žádost o přístup k dalším osobním údajům, které máme ohledně vás, a vyžádat si opravu případných chyb v těchto datech.  Chcete-li požádat o opravu, kontaktujte nás. Kontaktní udaje jsou uvedené na konci těchto zásad.

Marketingové volby týkající se vašich osobních informací. Nepoužíváme žádné nástroje na odesílání marketingové nabídky.

 Cookies a webové analýzy

Pokud se chcete dozvědět více o cookies a jejich širším využití, použijte, prosím, níže uvedené odkazy:

Když navštívíte naše weby(ubytovna-praha-9.cz, ubytovani.herradura.cz), existují určité informace, které jsou zaznamenány a které jsou obecně anonymními informacemi a nezobrazují vaši totožnost. Pokud jste odeslali elektronický formulář, některé z těchto informací mohou být přidruženy. Mluvíme o následujících druzích podrobností: (statistické, bezpečnostní a elektronické formuláře)

 •  adresu IP nebo adresu IP proxy serveru,
 • jméno poskytovatele internetových služeb je někdy zachyceno v závislosti na konfiguraci vašeho připojení k Internetu,
 • datum a čas vaší návštěvy webové stránky,
 • délku vaší návštěvy,
 • stránky, ke kterým jste se dostali,
 • počet návštěv našich stránek během měsíce,
 • adresu URL souboru, na kterou se podíváte a informace, které se na něj vztahují,
 • webové stránky, které vás odkazovaly na naše weby, a
 • operačním systémem, který počítač používá.

 Přečtěte si další informace o možnostech uvedených v našich zásadách cookies.

 Informace o dětech

Naše služba se nevztahuje na osoby mladší 16 let (“Děti”). Nevědomě shromažděné osobní identifikační údaje od osoby mladší 16 let. Pokud jste rodič, nebo opatrovník a víte, že vaše děti nám poskytly osobní údaje, kontaktujte nás. Pokud zjistíme, že jsme získali osobní údaje od dětí bez ověření souhlasu rodičů, podnikneme kroky k odstranění těchto informací z našich serverů.

Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje uchováváme tak dlouho, dokud je nutné poskytnout služby vám a ostatním a dodržovat naše zákonné povinnosti. Pokud už nechcete, abychom použili vaše osobní údaje, nebo abychom vám poskytli služby, můžete požádat o vymazání vašich osobních údajů. Vezměte prosím na vědomí, že pokud požadujete vymazání vašich osobních údajů, uchováme si informace, které jsou nezbytné pro naše oprávněné obchodní zájmy, dodržujeme zákony, předcházíme podvodům, řešíme spory, odstraňujeme problémy, pomáháme při vyšetřování, podmínky poskytování služeb a přijmout další opatření povolená zákonem. Informace, které uchováváme, budou zpracovány v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů a zákonné povinnosti.

 Když potřebujeme tyto zásady aktualizovat

Potřebujeme tuto zásadu čas od času změnit, abychom se ujistili, že zůstává aktuální s nejnovějšími právními požadavky a všemi změnami našich postupů správy soukromí. Když změníme pravidla, budeme vás o těchto změnách upozorňovat, pokud je to nutné. Kopie nejnovější verze těchto zásad bude vždy k dispozici na této stránce.

Jak nás můžete kontaktovat

Máte-li jakékoli dotazy ohledně našich postupů ochrany soukromí nebo způsobu, jakým řídíme vaše osobní údaje, obraťte se na nás prostřednictvím zabezpečeného elektronického formuláře, nebo písemně na výše uvedenou adresu, provozovatele webových stránek.

Jsme opravdu rádi, že jste to přečetli, až do konce zásad ochrany osobních údajů, protože vědět, že tyto věci jsou nejlepší způsob, jak porozumět tomu, jak jsou vaše osobní údaje používány a jak nejlépe spravovat!

Jste-li uživatelem nebo pouze návštěvníkem Evropského hospodářského prostoru, platí tato práva i pro vás:

Pro účely platných právních předpisů EU o ochraně osobních údajů (včetně obecného nařízení o ochraně údajů 2016/679 (dále jen “ GDPR „) jsme „správcem“ vašich osobních údajů.

Jak máte přístup k vašim osobním informacím

 • Máte také právo požádat o zaslání vašich osobních údajů (tj. Převodem ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu) na jeho vymazání nebo omezení jeho zpracování. 
 • Neprovádíme, žádné, profilování, pro účely přímého marketingu.
 • Tato práva jsou v některých situacích omezena – například můžeme prokázat, že máme zákonnou povinnost zpracovávat vaše osobní údaje. V některých případech to znamená, že si můžeme uchovat nějaké údaje, i když odvoláte svůj souhlas.
 • Pokud požadujeme, aby Vaše osobní údaje byly v souladu se zákonnými, nebo smluvními závazky, pak je poskytnutí těchto údajů povinné: pokud takové údaje nejsou poskytnuty, nebudeme schopni řídit náš smluvní vztah s Vámi ani nesplnit závazky, které nám byly uloženy . Ve všech ostatních případech je poskytnutí požadovaných osobních údajů nepovinné.

Pokud máte nevyřešené obavy, máte také právo podat stížnost orgánům pro ochranu údajů. Příslušný orgán pro ochranu údajů bude orgánem pro ochranu údajů země: I) vašeho obvyklého pobytu; (II) vašeho pracoviště; nebo (III) ve kterém se domníváte, že došlo k údajnému porušení.

Osobní data i osobní údaje mají stejný význam v souvislosti s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Jak chráníme náš web a vaše data.

HTTPS: (Hypertext Transfer Protocol Secure) je v informatice protokol umožňující zabezpečenou komunikaci v počítačové síti. HTTPS využívá protokol HTTP spolu s protokolem SSL nebo TLS. HTTPS je využíván především pro komunikaci webového prohlížeče s webovým serverem. Zajišťuje autentizaci, důvěrnost přenášených dat a jejich integritu.

Firewall je bezpečným pluginem, který zajistí zabezpečení webu na zcela novou úroveň. Firewall také používá bezkonkurenční systém třídění bezpečnostních bodů, který měří, jak dobře chráníme naše stránky na základě aktivovaných funkcí zabezpečení.

Co je reCAPTCHA?

Doplnit tlačítko re captcha.

reCAPTCHA je bezplatná služba, která chrání naše webové stránky před spamem a zneužíváním. reCAPTCHA používá pokročilý analyzátor rizik a adaptivní CAPTCHA, udržuje automatizovaný software v interakci s webem.

Ubytovna-praha-9.cz – Ochrana osobních údajů, datum účinnosti 25. května 2018


Kontakt

KDE NÁS NAJDETE

MD service s.r.o.
Podnikatelská 558
190 11 Praha 9 - Běchovice
IČO: 282 58 533
Zapsáno: 3.března 2008 Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 135898
Bankovní spojení: 219791185/0300 (ČSOB)

JAK NÁS KONTAKTOVAT

Napište nám email
info@md-service.cz
nebo nám zavolejte
+420 608 770 660

Nahoru